TOP UP
Language :
นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

  1. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นนโยบายพื้นฐานของ MCat MCat รับประกันว่าจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือให้ข้อมูลที่ลงทะเบียนของผู้ใช้รายบุคคลหรือเนื้อหาที่ไม่ใช่แบบสาธารณะแก่บุคคลที่สามซึ่งจัดเก็บไว้ใน MCatCommunity ระหว่างการใช้บริการ APP อย่างไรก็ตามสถานการณ์ต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่

1.1 เมื่อได้รับอนุญาตด่วนก่อนจากผู้ใช้

1.2 เมื่อใดและตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.3 เมื่อและตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล

1.4 เมื่อมีความจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ

1.5 เมื่อมีความจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายและผลประโยชน์ของ MCat

  1. MCat อาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อให้บริการแอพที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ในสถานการณ์สมมตินี้ MCat มีสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลที่ลงทะเบียนของผู้ใช้กับบุคคลที่สามหากบุคคลที่สามตกลงที่จะรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเทียบเท่ากับ MCat

 

  1. ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายบุคคล MCat มีสิทธิ์ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและใช้ฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 

  1. ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้อาจให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของตนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการใช้บริการเว็บและตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ผู้ใช้ตกลงและยินยอมต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดย MCat และจะถือว่าเป็นการให้ความยินยอมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายประเทศไทย
  2. ความสามารถในการแก้ไขและความสมบูรณ์ของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณและการตั้งค่า

                               5.1 การให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นจริงในปัจจุบันและตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน กับแอพพลิเคชั่น ในขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้ได้ตลอดเวลา คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ทุกเวลา ซึ่งรวมถึงว่าคุณต้องการให้เราติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและสินค้าใหม่ๆ ได้หรือไม่

                               5.2 คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเมื่อใดก็ได้ เพื่อรักษารหัสผ่านของคุณให้เป็นความลับ

  1. ข้อกำหนดอื่นๆ

                เนื้อหาบนแอพพลิเคชั่นเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หากผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (ยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์) ควรได้รับอนุญาตในการลงทะเบียนจากผู้ปกครอง พฤติกรรมการเติมเงินและการใช้งาน APP ใดๆ ของผู้เยาว์ทางบริษัทจะถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งในทางตรง ทางอ้อม เหตุสุดวิสัย พฤติการณ์พิเศษและความเสียที่ตามมาภายหลังอันเกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายของผู้ใช้งาน

 

การรักษาความปลอดภัย

  • ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกปกป้องด้วยรหัสผ่านเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราได้ใช้มาตรการทางด้านรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อจะทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปลอดภัย ถูกต้อง และได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้อย่างไม่เหมาะสม
  • MCat ได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างที่เก็บมาจะปลอดภัยและอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม หรือกล่าวอีกอย่างคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้จะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด และจะมีเฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการปฏิบัติงานบางอย่างเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ได้
  • ในบางส่วน เราใช้การเข้ารหัส SSL (secure sockets layer) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อปกป้องการส่งข้อมูล

ข้อตกลงและเงื่อนไข

      โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการรับผิดที่มีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

ข้อตกลงยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอม ให้ผู้ให้บริการและผู้จัดทำระบบ จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบ ส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูลและดำเนินกิจกรรม เสนอสินค้าหรือบริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

180 วัน หรือตลอดจนสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อการสมัครไอดี และยืนยันตัวตนในการล็อกอินเข้าระบบ

2.เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรม ซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

3.เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรม เสนอสินค้า แนะนำบริการ แจ้งปัญญา หรือบริการให้แก่ท่าน

4.เพื่อปรับแต่งโฆษณาและเนื้อหาที่คุณเห็นเพื่อทำตามข้อเรียกร้องของคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการบางอย่างและเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและสินค้าใหม่ๆ

5.เราอาจจะติดตามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำการศึกษาวิจัยภายในเกี่ยวกับสถิติทางประชากรศาสตร์, ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อที่จะเข้าใจและให้บริการลูกค้าของเราได้ดีขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์แบบองค์รวม ข้อมูลเหล่านี้อาจจะรวมถึง URLที่คุณเพิ่งจากมา (ซึ่งอาจจะเป็น URLของเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ได้), URLที่คุณไปต่อ (ซึ่งอาจจะเป็น URLของเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ได้), บราวเซอร์ที่คุณใช้ และไอพีแอดเดรสของคุณ

6.เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคุณ นอกจากนี้เรายังรวบรวมความคิดเห็นที่ผู้ใช้คนอื่นๆ มีต่อคุณในส่วนรับการแสดงความคิดเห็นของเรา

การยกเลิกการให้เก็บข้อมูล

สามารถแจ้งถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้น และระงับการใช้ข้อมูล ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ มายังผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

Access step of the website
To start accessing this website (https://mcat.in.th/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.
FOLLOW US ON
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia