กฎระเบียบข้อห้ามต่างๆ ของการใช้รูปโปรไฟล์
1. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือรูปที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในมุมมองทางการเมือง
2. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่เกี่ยวข้องกับทีมงานและบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปโป๊เปลือย อนาจาร หรือดูแล้วก่อเกิดการยั่วยุอารมณ์ทางเพศ
4. ไม่อนุญาตให้ User นำรูปของ VJ มาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ ในกรณีที่เป็น FC ของวีเจท่านนั้น ให้ใส่ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็น FC ของวีเจท่านนั้นไว้ในรูปด้วย (ข้อความและสัญลักษณ์ต้องได้รับการยินยอมเห็นชอบจากวีเจท่านนั้นเสียก่อน)
5. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่ภายในภาพมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพย์ติด บุหรี่ และอาวุธปืน
6. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่ดูแล้วก่อเกิดความรุนแรง เช่น รูปที่มีเลือดสาดกระจาย รูปที่มีบาดแผล เป็นต้น
7. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่มีอักษรคำหยาบ คำด่า หรือข้อความที่ยุยง ก่อให้เกิดความแตกแยก


FOLLOW US ON
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://mcat.in.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้