ของขวัญพิเศษอั่งเปา
กดที่ของขวัญ Bonus Rain ใส่จำนวนคูปองที่ต้องการแจกขั้นต่ำ 10,000 คูปอง จากนั้นกดปุ่ม Launch Red Rainจะมีซองอั่งเปาโปรยลงมาบนหน้าจอ ทุกคนในห้องสามารถกดที่ซองเพื่อสุ่มรับคูปองได้ หลังจากจบจะมีอันดับคะแนนคูปองที่ได้รับ หากคะแนนไม่แสดง สามารถกดที่ซองแดงเล็กๆ ในข้อความเพื่อเปิดหน้าต่างคะแนนได้FOLLOW US ON
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://mcat.in.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้