วิธีส่งของขวัญ
เข้าห้องดู VJ ที่กำลัง ไลฟ์อยู่
กดที่รูปกล่องของขวัญ จะสามารถเลือกของขวัญที่ต้องการส่งให้ VJ ได้
โดยแต่ละชิ้นจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน (ของขวัญสามารถเพิ่มจำนวนการส่งแต่ละครั้งได้โดยการกดซ้ำที่ของขวัญชิ้นเดิม) กด Send เพื่อส่งของขวัญ หากต้องการส่งเพิ่มสามารถกดที่รูปของขวัญด้านขวาล่างเพื่อส่งได้ทันที


FOLLOW US ON
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://mcat.in.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้