ของขวัญพิเศษ
นอกจากของขวัญทั่วไปแล้ว MCat ยังมีของขวัญพิเศษที่มีเอฟเฟคต่างๆด้วย เช่น Super Car ที่มีเอฟเฟคแต่ไม่มีความสามารถพิเศษJet ห้องของ VJ ที่ได้รับจะขึ้นไปอยู่อันดับบนสุดในหน้า HotUFO จะแสดงเอฟเฟครวมถึงชื่อผู้รับ และผู้ส่งไปแสดงห้องอื่นๆทุกห้องFOLLOW US ON
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://mcat.in.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้